Skip to main content

Poland

Adhering Organization

Polish Academy of Sciences

Institute of Mathematics of the Polish Academy of Sciences 
Sniadeckich 8 
00-656 Warsaw, Poland 
Fax: +48 226293997 
E-mail: im@impan.pl


Committee for Mathematics

Committee of Mathematics of the Polish Academy of Sciences

Chairman:
Prof. Dr hab. Jerzy Kaczorowski, kjerzy@amu.edu.pl

Deputy Chairpersons:
Prof. Dr hab. Piotr Biler, Piotr.Biler@math.uni.wroc.pl
Prof. Dr hab. Rafał Latała, r.latala@mimuw.edu.pl

Presidium members:
Prof. Dr hab. Piotr Oprocha, oprocha@agh.edu.pl
Prof. Dr hab. Adam Skalski, skalski@impan.pl
Prof. Dr hab. Paweł Strzelecki, p.strzelecki@mimuw.edu.pl

Honorary Chairman:
Prof. Dr hab. Andrzej Białynicki-Birula

Committee of Mathematics of the Polish Academy of Sciences
ul. Sniadeckich 8
00-656 Warsaw, Poland
Email: j.paulus@impan.pl


Mathematical Society

Polish Mathematical Society

Prof. Jacek Miękisz (University of Warsaw), President 
Polskie Towarzystwo Matematyczne (PTM) 
ul. Sniadeckich 8
00-656 Warszawa, Poland 
E-mail: zgptm@ptm.org.pl